Log ind i AftalePortalen


Klik på "Services" i topmenuen. Fremsøg den pågældende service ved at bruge søgeboksen.Hvis den fremsøgte service har et planlagt eller aktivt servicevindue, vil der optræde et ildslukker-ikon, sammen med et tal som angiver antallet af servicevinduer, i listen ud for servicen.Klik på "Ildslukker-ikonet" i listen.

I tilfælde af mere end ét Servicevindue, åbnes vinduet "Servicevinduer", ellers åbnes vinduet "Detaljer - Servicevindue".


Klik på linien for det ønskede Servicevindue.

Vinduet "Detaljer - Servicevindue" åbnes.


Klik på "Rediger".


Næste trin afhænger af Servicevinduets status, "Planlagt" eller "Under udførelse".

Servicevinduet har status "Planlagt"

Vinduet "Rediger Servicevindue" åbnes med knappen "Nedlæg Servicevindue".


Klik på "Nedlæg Servicevindue" og klik på "Bekræft".

Servicevinduet er herefter nedlagt.


Servicevinduet har status "Under udførelse"

Vinduet "Rediger Servicevindue" åbnes med knappen "Afslut Servicevindue".


Klik på "Afslut Servicevindue" og klik på "Bekræft".

Servicevinduet er herefter afsluttet.