Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Herunder ses en liste over de funktioner der kan gennemføres i Brugerstyring (LDAP) for de forskellige rettighedsniveauer

LDAP Org User

Læs om LDAP Org User her

LDAP Org Admin

Læs om LDAP Org Admin her

LDAP Admin

Læs om LDAP Admin her  • No labels