Beskrivelse

Ved et låst DNS-Suffiks forstås, at alle Service Endpoints oprettet med det givne DNS-Suffiks fortsætter uændret.

Derimod kan der ved oprettelse af et nyt Service Endpoint i en Service ikke vælges det givne låste DNS-Suffiks under "Information" fanen i vinduerne "Nyt Service Endpoint" og "Rediger Service Endpoint".

DNS-Suffiks kan kun låses op, hvis det er låst. Det vil sige, at hvis der under "status" står andet end "Låst", kan det givne DNS-Suffiks ikke låses op.


Oplåsning af DNS-Suffiks

Log ind i AftalePortalen

Klik på "Organisationer" i topmenuen eller søg efter organisationsnavnet i søgeboksen nedenunder.


Klik på den ønskede organisationen i listen eller på "Info" for at få vist organisationen.


Vinduet "Detaljer - Organisation" åbnes.


Klik på "Rediger" for at åbne vinduet "Rediger Organisation".


Klik på fanen "DNS" i Organisationsvinduet. 


Klik på "Lås Op" ud for det ønskede DNS-Suffix, og klik på "Bekræft".