Beskrivelse

Ved et låst subnet forstås, at alle Service Endpoints oprettet med det givne Subnet fortsætter uændret.

Derimod kan der ved oprettelse af et nyt Service Endpoint i en Service ikke vælges det givne låste subnet under "Information" fanen i vinduerne "Nyt Service Endpoint" og "Rediger Service Endpoint".

Subnet kan kun låses, hvis det ikke er i brug. Det vil sige, at hvis der under "Status" står "Aktiv", kan det givne subnet låses for fremtidigt brug.

Handlingen kan ikke fortrydes, når Subnettet først er låst.

Låsning af Subnet

Log ind i AftalePortalen


Klik på "Organisationer" i topmenuen eller søg efter organisationsnavnet i søgeboksen nedenunder.


Klik på den ønskede organisationen i listen eller på "Info" for at få vist organisationen.


Vinduet "Detaljer - Organisation" åbnes.


Klik på "Rediger" for at åbne vinduet "Rediger Organisation".


Klik på fanen "Subnet".


Klik på "Lås" ud for det ønskede Subnet som skal låses. Klik på "Bekræft" for at låse for fremtidig brug.