Beskrivelse

Ved en låst service forstås, at alle godkendte aftaler på den givne service fortsætter uændret når servicen låses.

Derimod kan der ikke anmodes om nye aftaler og godkendte aftaler som er ved at udløbe eller som er udløbet, kan ikke anmode og genåbning.


Oplåsning af service

Log ind i AftalePortalen


Klik på "Services" i topmenuen.


Fremsøg den ønskede service vha. søgeboksen.


Klik på linien for den ønskede service eller klik på "Detajler".


Vinduet "Detaljer - Service #ID" åbnes.


Klik på "Rediger" for at åbne vinduet "Rediger Service".


Klik på "Lås Op" og "Bekræft" at du vil låse op for fremtidig brug.



Hvis det viser sig nødvendigt, kan en service låses - se Service - Låse.