Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Klik på "Gem" for at gemme dine ændringer.

Warning

Det er vigtigt, at services som indeholder personfølsomme informationerpersonoplysninger, benytter https som portalias (og ikke http/https), og bør være endepunktskrypteret.