Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

FeltVærdiPåkrævet
Porte og Protokoller

Vælg fra listen af tilgængelige Porte og Protokoller. ACL Informationer vises for den valgte protokol i området under feltet.

Warning

Det er vigtigt, at services som indeholder personfølsomme informationerpersonoplysninger, benytter https som portalias (og ikke http/https), og bør være endepunktskrypteret.


ja

Klik "OK" for at overføre Port og Protokolinformationerne til vinduet for "Nyt Service Endpoint" - ændringerne er bliver først overført til vinduet "Ny Service" øjeblik der trykkes "OK" i vinduet "Nyt Service Endpoint".

...