Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Yderligere hvis en service er nede, skal opgraderes, eller hvis servicen af andre grunde ikke længere vil være anvendelig, er der mulighed for, at give den et servicevindue for, at kunne informere om, at servicen ville være ude af drift i et given tidsrum. I listen herunder ses guides til hvordan dette kan gøres:

...