Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Tip

Du kan som "LDAP-Org-Admin" kun oprette brugere i din organisation.

Du kan som "LDAP-Admin" oprette brugere for samtlige organisationer.


Oprettelse af bruger

Log ind i Brugerstyrings (LDAP)

...

Du kan læse, hvilke rettigheder brugeren har under Rettigheder for AftalePortalenAftalePortal og Rettigheder for Brugerstyring (LDAP)

...