Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Herunder ses er en liste over de funktioner, der kan gennemføres i Aftalesystemet, for de forskellige rettighedsniveauer

SDN-ReadOnly

Læs om SDN-Readonly her

Content by Label
showLabelsfalse
showSpacefalse
sorttitle
cqllabel = "SDN-ReadOnly"

SDN-Org-ReadOnly

Læs om om SDN-Org-Readonly her

Content by Label
showLabelsfalse
showSpacefalse
sorttitle
cqllabel = "SDN-Org-ReadOnly"

SDN-Org-Super

Læs om om SDN-Org-Super her

Content by Label
showLabelsfalse
showSpacefalse
sorttitle
cqllabel = "SDN-Org-Super"

SDN-Org-Admin

Læs om om SDN-Org-Admin her

Content by Label
showLabelsfalse
max30
showSpacefalse
sorttitle
cqllabel = "SDN-Org-Admin"

SDN-Admin

Læs om om SDN-Admin her

Content by Label
showLabelsfalse
max30
showSpacefalse
sorttitle
cqllabel = "SDN-Admin"


Hide children