Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Herunder ses en liste over de funktioner der kan gennemføres i Brugerstyring (LDAP) for de forskellige rettighedsniveauer

LDAP Org User

Læs om om LDAP Org Userher

Content by Label
showLabelsfalse
showSpacefalse
sorttitle
cqllabel = "LDAP_Org_User"

LDAP Org Admin

Læs om om LDAP Org Adminher

Content by Label
showLabelsfalse
showSpacefalse
sorttitle
cqllabel = "LDAP_Org_Admin"

LDAP Admin

Læs om om LDAP Adminher

Content by Label
showLabelsfalse
showSpacefalse
sorttitle
cqllabel = "LDAP_Admin"


Hide children