Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Log ind i AftalePortalen

Klik på Vælg "System" i topmenuen .Klik og klik på "Kontakt-labels" i dropdown menuen.

Image Added


Fremsøg den ønskede label evt. ved hjælp af søgeboksen.

Image Added


Image Added


Klik på "Slet" og efterfølgende "Bekræft" for at slette den givne Kontakt-label.

Image Added


eller 


Klik på linien for den givne label eller klik på "Rediger".

Vinduet "Rediger Kontak-label" åbnes.

Image Added


Klik på "Slet" og efterfølgende "Bekræft" for at slette den givne Kontakt-label.

Image Added


Tip

Hvis den givne kontakt-labelen som ønskes redigeret har relationer til kontakter, dvs. er i brug, kan kontakt-labelen ikke slettes.

Dette indikeres dels ved at "Slet" i listen er disabled deaktiveret og ved at alle felter i vinduet "Rediger Kontakt-label" er disabled deaktiveret samt at teksten "Kontakt-label kan ikke redigeres. Der findes kontakter, som anvender kontakt-labelen." vises.