Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

I listen herunder, er der 2 guides til hvordan du benytter autorisation og hvordan du dropper din autorisation, når du ikke længere skal bruge den.

Hvordan bruger du autorisation som organisations administrator

I listen herunder, ses der guides til hvordan man som administrator kan, give autorisation til forskellige bruger i din organisation.