Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Log ind i AftalePortalen


Klik på "Services" i topmenuen eller søg efter servicen (eller indhold) i søgeboksen nedenunder. i topmenuen.

Image Added


Fremsøg den ønskede service vha. søgeboksen.

Image Added


Klik på linien hvor servicenavnet indgår eller på "Detajler" for at få vist servicen

Klik på "Rediger" for at rette i servicen.

Klik på  "Lås Op" og "Bekræft" at for den ønskede service eller klik på "Detajler".

Image Added


Vinduet "Detaljer - Service #ID" åbnes.

Image Added


Klik på "Rediger" for at åbne vinduet "Rediger Service".

Image Added


Klik på "Lås Op" og "Bekræft" at du vil låse op for fremtidig brug.

Image Added


Tip

Hvis det viser sig nødvendigt, kan en service låses - se Service - Låse.