Log ind i AftalePortalen


Klik på "Organisationer" i topmenuen eller søg efter organisationsnavnet i søgeboksen nedenunder.


Klik på den ønskede organisationen i listen eller på "Info" for at få vist organisationen.


Vinduet "Detaljer - Organisation" åbnes.


Klik på "Rediger" for at åbne vinduet "Rediger Organisation".


Klik på fanen "Subnet".

Subnet kan kun redigeres, hvis det ikke er i brug eller låst. Det vil sige, hvis der står andet under kolonnen "Status" end "Ubrugt", kan det givne subnet ikke redigeres


Klik på "Rediger" ud for det ønskede Subnet.

Vinduet "Rediger Subnet" åbnes.


Indtast dine ændringer og klik "Gem". Se Subnet - Oprette for feltbeskrivelser.