Log ind i AftalePortalen


Klik på "Organisationer" i topmenuen eller søg efter organisationsnavnet i søgeboksen nedenunder.


Klik på den ønskede organisationen i listen eller på "Info" for at få vist organisationen.


Vinduet "Detaljer - Organisation" åbnes.


Klik på "Rediger" for at åbne vinduet "Rediger Organisation".


Klik på fanen "Subnet" i Organisationsvinduet.

Klik på knappen "+ Tilføj Subnet"


Et vindue med "Nyt Subnet" åbnes.


Indtast følgende:

FeltVærdiPåkrævet
SubnetSubnet CIDRja

Under indtastning laves løbende beregninger om input er et gyldigt Subnet/CIDR, og i givet fald præsenteres IP-Range, Maske og Antal IP-adresser der er til rådighed i det aktuelle Subnet.

Klik "Gem" for at gemme Subnettet. Der kan tilføjes mere end ét subnet.


Eksempel på subnet adresse: 172.16.0.0/16


"172.16.0.0" er netværksadressen og "/16" er CIDR

Systemet vil ikke godtage adressen, hvis den ikke er gyldig.