Hvad er en Service?

En service i AftalePortal sammenhæng, er en service som din eller andre organisationer tilbyder, som du eller andre brugere i AftalePortalen, kan anmode om at bruge. Denne service kan være i form af databaser, servere, webservere, osv, Så længe servicen har en IP, ville den kunne blive oprettet i AftalePortal som en service, som andre ville kunne anmode om at bruge.

For at kunne anmode om at bruge en service, skal du have autorisation fra din organisation.


Services for en administrator

I listen herunder, ses der 3 funktioner som du kan lave, som administrator, hvis du skal have oprettet en ny service, slettet en service eller måske bare redigere i AftalePortalen:

Yderligere hvis en service er nede, skal opgraderes, eller hvis servicen af andre grunde ikke længere vil være anvendelig, er der mulighed for, at give den et servicevindue for, at kunne informere om, at servicen ville være ude af drift i et given tidsrum. I listen herunder ses guides til hvordan dette kan gøres: