Sletning af service

Log ind i AftalePortalen


Klik på "Services" i topmenuen.


Fremsøg den ønskede service vha. søgeboksen.


Klik på linien for den ønskede service eller klik på "Detajler".


Vinduet "Detaljer - Service #ID" åbnes.


Klik på "Rediger" for at åbne vinduet "Rediger Service".


Klik på "Slet".

Hvis "Slet" ikke findes, kan det skyldes at du enten ikke har rettigheder til at slette den givne service eller at servicen ikke er låst. Hvis der er en "Lås" knap, har du rettigheder til at slette servicen, men servicen skal være låst inden en sletning kan foretages. Følg beskrivelsen Service - Låse for at låse servicen.


Hvis servicen har aktive aftaler, fremkommer et vindue med teksten "Aktive aftaler - sletning ikke mulig".


Klik på "Annuller Aftaler" og "Bekræft" for at annullere alle aktive aftaler på servicen.


Under annulleringen vises der procentvis hvorledes annulleringsprocessen fremløber. Efter endt annullering, kan vindues lukkes, eller ventes et par sekunder hvorefter vinduet lukker af sig selv.

Ved annullering af aktive aftaler på en service, er der ingen fortrydelsesret!


Klik på "Slet" igen og "Bekræft" for at slette Servicen.


Ved sletning af en service, er der ingen fortrydelsesret!