Log ind i AftalePortalen


Klik på "Services" i topmenuen.Klik på "Opret Service" i undermenuen.Vinduet "Ny Service" åbnes.

Tilføjelse af Oplysninger

Klik på fanen "Oplysninger" i vinduet for servicen (se billedet ovenover) og udfyld:

FeltVærdiPåkrævet
Service navnIndtast et navn der er repræsentativt for servicenJa
Servicegruppe

Tekstfelt til at gruppere services logisk. Vælg fra listen eller indtast et navn. Indtastes et gruppenavn som ikke allerede eksistere, vil denne blive oprettet automatisk.

Hvis en servicegruppe ikke indholder nogle services, vil gruppen automatisk forsvinde.

Ja
Kræver godkendelse

Her kan du vælge om der kræves godkendelse af aftaler for at tilgå servicen.

Vælges der "Nej - servicen er offentlig" vil anmodede aftaler til servicen automatisk godkendes øjeblikkeligt.

Vælges der "Ja" skal anmodede aftaler først godkendes af servicens godkendere, inden aftalen træder i kraft.

Ja
UdløbsadviceringHer kan du vælge om "Kun klienter" eller "Serviceejere og klienter" får besked, når en aftale på servicen er ved at udløbe.ja
Beskrivelse

Indtast en fyldestgørende beskrivelse af servicen

Det er vigtigt at give en sigende beskrivelse af servicen, så her kan det være en god ide at tage stilling til følgende:

  • Hvad er det for en service
  • Hvad er indholdet
  • Hvad er målgruppen
  • Hvilken type af data behandles der i denne service
  • Hvorvidt om servicen indeholder personoplysninge
  • Bør servicen være endepunktskrypteret
 
Intern beskrivelseDet er muligt at lave en beskrivelse, der kun kan ses af brugere for organisationen 
SLA-niveauAngiv i procent hvor stabil denne service er ja
SLA-beskrivelse

Angiv bemærkninger om relevante ting om SLA for servicen


ReglerRegler for servicevindueplanlægning 
Anvendes kryptering

Angiv om servicen anvender kryptering til transport af data. Hvis "Nej", så angiv venligst hvorfor der ikke er anvendt kryptering

Det er vigtigt, at services som indeholder personoplysninger, benytter https som portalias (og ikke http/https), og bør være endepunktskrypteret.


Ja
Hvorfor ikke?

Vises kun hvis der er valgt "Nej" i "Anvendes kryptering". Angiv årsag til at der ikke er anvendt kryptering.

Da der kan være god grund til, at en given service ikke er krypteret, er det også muligt at beskrive dette. Det kan eksempelvis være fordi, der ikke behandles personoplysninger.

ja (Hvis "Nej" i "Anvendes kryptering)


Tilføjelse af Endpoints

Klik på fanen "Endpoints" i vinduet for servicen.


Klik på "+ Tilføj".

Vinduet "Nyt Service Endpoint" åbnes


Service Endpoint / Information

Klik på fanen "Information" (se ovenstående billede), hvor følgende skal udfyldes:

FeltVærdiPåkrævet
SDN Subnet

Vælg mellem de subnets der tilhører organisationen. Hvis der kun er ét subnet, vælges dette som default.

Ja
IP Addresse

Indtast den ønskede IP-Adresse eller range i CIDR format. Der laves løbende beregniner, om det indtastede input er gyldigt og ikke i brug.

IP-Adressen skal ligge i samme SDN Subnet

Hvis den indtastede IP-adresse er i brug, vises teksten: "<ip-adresse> er i brug. Klik for mere info." Ved at klikke på teksten, vises "Detaljer - Service #ID" hvor den pågældende IP-adresse er i brug.

Ja
DNS-NavnIndtast et ønsket DNS navn for servicenJa
DNS-SuffiksVælg et DNS-Suffiks for servicen; her kan vælges mellem de DNS-Suffiks, der er oprettet på organisationen og som ikke er låste.

Ja


Service Endpoint / Porte og Protokoller

Klik på fanen "Porte og Protokoller".


Klik på "+ Tilføj" i kolonnen "Porte og Protokoller".

Vinduet  "Ny Porte og Protokoller tilknytning" åbnes.


Udfyld følgende data:

FeltVærdiPåkrævet
Porte og Protokoller

Vælg fra listen af tilgængelige Porte og Protokoller. ACL Informationer vises for den valgte protokol i området under feltet.

Det er vigtigt, at services som indeholder personoplysninger, benytter https som portalias (og ikke http/https), og bør være endepunktskrypteret.

ja

Klik "OK" for at overføre Port og Protokolinformationerne til vinduet for "Nyt Service Endpoint" - ændringerne er bliver først overført til vinduet "Ny Service" øjeblik der trykkes "OK" i vinduet "Nyt Service Endpoint".

Der kan tilføjes flere Porte og Protokoller til et Service Endpoint, men der skal tilføjes minimum ét.

Med "Fjern" og "Rediger" knapperne i vinduet "Nyt Service Endpoint" på fanen "Porte og Protokoller" er det muligt at henholdsvis fjerne og redigere den/de markedrede Porte og Protokoller i listen af Porte og Protokoller.


Klik "OK" for at overføre informationerne fra "Nyt Service Endpoint" til vinduet "Ny Service" - ændringerne er først gemt i det øjeblik der trykkes "Gem" i vinduet "Ny Service".

Der kan defineres flere Endpoints for servicen, men der skal defineres minimum ét Endpoint.Tilføjelse af Overvågning

Klik på fanen "Overvågning" i vinduet "Ny Service".


Udfyld informationer om der ønskes overvågning (via smokeping) på servicen:

FeltVærdiPåkrævet
ICMP-Ping

Skal servicen pinges fra Smokeping

Bemærk, at dette normalt kræver en firewall åbning hos serviceejer.

 Ja
TCP-Ping

Skal servicen pinges fra Smokeping på porten defineret i feltet "TCP Portnr."

Bemærk, at dette normalt kræver en firewall åbning hos serviceejer.


 Ja
TCP Portnr.Port (iana ports) Nej
HTTP-Ping

Skal servicen pinges fra Smokeping på URL defineret i feltet "HTTP URL"

Bemærk, at dette normalt kræver en firewall åbning hos serviceejer.

 

 Ja
HTTP URL

Valid URL

Nej 
Alarmering

Ønsker du alarmering på servicen, hvis en af de ovenstående slår ud

Ja
E-mailAlarmerings e-mailNej
Telefon

Alarmerings telefonnummer

 NejTilføjelse af Godkendere

Klik på fanen "Godkendere" i vinduet "Ny Service".

Bemærk, defaultfunktionalitet, tilføjer alle org. admins samt dig selv tilføjet som godkendere ved oprettelse af en ny service.


Klik på "+ Tilføj" i kolonnen "Servicegodkendere".

Vinduet "Ny Servicegodkender" åbnes.


Indtast følgende data:

FeltVærdiPåkrævet
ServicegodkenderServicegodkender fra listenja

Klik "OK" for at overføre servicegodkenderinformationerne til vinduet "Ny Service" - ændringerne er først gemt i det øjeblik der trykkes "Gem" i vinduet "Ny service".

Med "Fjern" og "Rediger" knapperne i fanen "Godkendere" er det muligt at henholdsvis fjerne og redigere den/de markedrede servicegodkendere i listen af Servicegodkendere.

Der skal tilføjes minimum én Servicegodkender til Servicen med de kontakt-labels som er påkrævet i den aktuelle Organisationen.


Godkendere / Organisationsadministratorer

I kolonnen "Organisationsadministratorer" i fanen "Godkendere" er det mulig at udfylde følgende:

FeltVærdiPåkrævet
Tilføj alle org. admins

Boolean, true = alle brugere i organisationen som har rollen Org. Admin tilføjes til servicegodkenderlisten.

Ved at vælge "Tilføj alle org. admins" sikres det, at alle organisations admins (SDN Admin) kan godkende. Dette øger flexibilitet i organisationen og godkendelsesflowet.Tilføjelse af Vigtighed

Klik på fanen "Vigtighed" i vinduet "Ny Service".


Klik på "+ Tilføj" i kolonnen "kategori".


Vælg kategori i dropdown menu og "tryk ok"


I feltet kritikalitet "Vælg kritikalitet i dropdown menu"


I feltet udbredelse "Vælg udbredelse i dropdown menu"


Klik på "GEM" for at oprette vigtighed


Udfyld informationer vigtighed på servicen:

Fanen anvendes til at beregne servicens vigtighed ud fra kriterierne ”Kritikalitet” og ”Udbredelse”, hvilket anvendes til at beregne en score.  

Denne score sammenholdes med scoren på tilsluttede klienter til vurdering af servicen overordnede vigtighed for sundhedssektoren.

FeltVærdiPåkrævet
Kategori

Vælg i dropdown menu hvilken kategori type servicen er.

 Ja
Kritikalitet

Vælg i dropdown menu hvor kritisk servicen er for din organisation og de ydelser i skal levere

 Ja
UdbredelseVælg i dropdown menu hvilken udbredelse i mener denne service vil få Ja

Tilføjelse af Kontakt

Klik på fanen "Kontakt" i vinduet "Ny Service".


Klik på "+ Tilføj" i kolonnen "Kontaktpersoner".

Vinduet "Ny Kontaktperson" åbnes.


Indtast følgende data:

FeltVærdiPåkrævet
KontaktpersonKontaktperson fra listenja
Kontakt-labels

Mængde af kontakt-labels

Det er først muligt at vælge kontakt-labels, når der er valgt en kontaktperson i ovenstående felt

Afhængig af kontakt-label indstillingen for den givne Organisation.

Klik "OK" for at overføre kontaktinformationerne til vinduet "Ny Service" - ændringerne er først gemt i det øjeblik der trykkes "Gem" i vinduet "Ny Service".

Det kan tilføjes mere end én kontaktperson, men der skal minimum tilføjes én kontaktperson.


Kontakt / Yderlige kontaktinformation

Yderligere kontaktinformation på fanen "Kontakt" tilføjes ved at udfylde:

FeltVærdiPåkrævet
Yderligere kontaktinformationTekstbeskrivelse af kontaktinformation
Tilføj alle org. adminsBoolean, true = alle brugere i organisationen som har rollen Org. Admin tilføjes til kontaktlisten.