Log ind i AftalePortalen

Klik på "Organisationer" i topmenuen eller søg efter organisationsnavnet i søgeboksen nedenunder.


Klik på den ønskede organisationen i listen eller på "Info" for at få vist organisationen.


Vinduet "Detaljer - Organisation" åbnes.


Klik på "Rediger" for at åbne vinduet "Rediger Organisation" og rette i organisationens informationer (se felternes formål på Organisation - Oprette).


Klik på fanen "Routere" i Organisationsvinduet.


Klik på "Rediger" ud for den ønskede router.

Vinduet "Rediger Router" åbnes.


Indtast dine ændringer og klik på "Gem".

Det er kun muligt at redigere routere af typen MPLS, da typen SDN Core (SDN hosting og SDN router) benytter internt prædefinerede skabeloner.