ACL

Access Control List.

Dialogboks

Ved udførelse af de fleste funktioner, fremkommer en dialogboks omkring emnet (klient, organisation etc) hvori der arbejdes.Domain

Domain er et entydigt navn, der er med til at definere endpoint for en service. 

En organisation kan have flere domains, men domains kan kun oprettes af brugere med "SDN Admin" rettigheder, se Rettigheder for AftalePortal

En service vil altid have DNS navnene:

<servicenavn>.<domain>.medcom

<servicenavn>.<domain>.dsdn.dk

 

Dropdownmenu

Ved visse knapper i topmenuen, forekommer en dropdownmenu med flere muligheder.

Funktion

En handling i enten AftalePortalen og Brugerstyringsystem; det kan være at læse, oprette, slette, godkende m.f. Denne handling logges som en hændelse, hvis den medfører en ændring

Hændelse

En hændelse er en ændring i AftalePortalen. Alle hændelser bliver logget i en log der kan ses i AftalePortalen, hvis man har rettighedsniveauet "Org Admin" eller "SDN Admin", se Rettigheder for AftalePortal

JIRA

JIRA er sagsstyringdelen i AftalePortalen, der bruges til at godkende aftaler i. Det er et støttesystem til AftalePortalen.

JIRA findes på dette link: AftaleJira 

Her kan du finde dine aftaler, der afventer din godkendelse, og dem du har godkendt.

Klient

En klient er en entitet, der er defineret ved et navn og et subset af IP-Adresser liggende inden for en organisations IP-Adresser.

En klient giver mulighed for at styre tilgange til services og lave en logisk opdeling af f.eks fysiske eller logiske lokationer/enheder.

En klient kan således dække en hel organisation eller dele af den.

LDAP Org User

Rettighedsniveau i Brugerstyringssystemet, se Brug af Brugerstyringsystem (LDAP) som LDAP Org User

LDAP Org Admin

Rettighedsniveau i Brugerstyringssystemet, se Brug af Brugerstyringsystem (LDAP) som LDAP Org Admin

LDAP Admin

Rettighedsniveau i Brugerstyringssystemet, se Brug af Brugerstyringsystem (LDAP) som LDAP Admin

Organisation

En organisation er en entitet, der er defineret ved et navn og et subset af IP-Adresser samt andre attributer

Typisk er en organisation en fysisk enhed, der har en tilslutningsaftale med Medcom på et CVR eller EAN nummer.

Organisationen er tilsluttet Sundhedsdatanettet.

Person

Samme som en bruger, men det hedder person i Brugerstyringsystem (LDAP)

Port Alias

Port alias er en gruppe af én eller flere porte der defineres under en alias. Dette betyder, at for applikationer der skal udstilles som en service over Sundhedsdatanettet (hvor der skal åbnes for flere porte, for at applikationen fungerer); kan disse porte samles i ét port alias, som kan tilknyttes det/de endpoints services udstilles på. Kun brugere med "SDN Admin" rettigheder kan oprette nye port alias'es, se Rettigheder for AftalePortal

Rettighedsniveau

Rettighed til en gruppe af funktioner i hhv. AftalePortalen og Brugerstyringssystemet 

SDN

Forkortelse for "Sundhedsdatanettet", se under Sundhedsdatanettet

AftalePortal

AftalePortalen er en webapplikation der styrer og vedligeholder aftaler igennem Sundhedsdatanettet (Se Sådan virker AftalePortalen)

AftalePortalen er ejet af Medcom. AftalePortalen og Brugerstyringssystem (LDAP) er driftet og udviklet af Netic A/S.

AftalePortalen findes på dette link:  AftalePortal

Brugerstyringssystem (LDAP)

Brugerstyringsystem (LDAP)  ligger som en applikation, der er understøttende for AftalePortalen.

I Brugerstyringsystem (LDAP) vedligeholdes alle brugere der kan agere i AftalePortalen og Brugerstyringen.


SDN-Readonly

Rettighedsniveau i AftalePortalen, se Brug af SDN Aftalesystemet som SDN-Readonly

SDN-Org-Readonly

Rettighedsniveau i AftalePortalen, se Brug af SDN Aftalesystemet som SDN-Org-Readonly

SDN-Org-Super

Rettighedsniveau i AftalePortalen, se Brug af SDN Aftalesystem som SDN-Org-Super

SDN-Org-Admin

Rettighedsniveau i AftalePortalen, se Brug af SDN Aftalesystem som SDN-Org-Admin

SDN-Admin

Organisations rettighedsniveau i AftalePortalen se Brug af SDN Aftalesystemet som SDN-Admin

Service

En service (tjeneste) der udbydes over SDN, fra en organisation. En service er defineret ved endpoint(s), port alias'es og domain

En service har altid DNS navnet:

<servicenavn>.<domain>.medcom

<servicenavn>.<domain>.dsdn.dk

Sundhedsdatanettet

Privat sikret netværk (kaldet Sundhedsdatanettet, herefter SDN) mellem danske sundhedsenheder.

Sundhedsdatanettet er ejet og administreret af MedCom

Søgeboks

Topmenu

Topmenu er den øverste grå bar i både AftalePortalen og Brugerstyringssystemet

 

Undermenu

Undermenuen kommer med valg når der klikkes på et punkt i Topmenuen

 

  • No labels