Space Index

Total number of pages: 94

0-9 ... 0 A ... 8 B ... 10 C ... 0 D ... 5 E ... 0
F ... 0 G ... 3 H ... 2 I ... 0 J ... 0 K ... 7
L ... 1 M ... 1 N ... 0 O ... 7 P ... 7 Q ... 0
R ... 5 S ... 16 T ... 3 U ... 0 V ... 0 W ... 0
X ... 0 Y ... 0 Z ... 0 !@#$ ... 0    

0-9

A

Page: Aftale - Anmode
For at anmode om brug af en service, skal du enten have tildelt autorisation til dette fra en "SDN-Admin" eller som minimum være medlem af gruppen "SDN-Org-Super". Oprettelse af aftale Log ind i AftalePortalen. Søg efter servicen ved at bruge "Søgning" fr
Page: Aftale - Annullering
Annullering af aftale Log ind i AftalePortalen Klik på "Aftaler" i topmenuen. Screen Shot 2018-05-18 at 11.21.03.png Benyt "Søgning" med fritekst og filtre eller "Opgaver og Aktuelt" i venstre side for at finde aftalen. Screen Shot 2018-05-18 at 11.22.06.
Page: Aftale - Godkende/Afvise
Godkendelse eller Afvisning af aftale Godkendelse/Afvisning via en modtaget mail: Følg linket i den mail du har modtaget fra AftalePortalen og log ind i AftaleJira. Herefter vises anmodningen i AftaleJira. Screen Shot 2018-05-18 at 10.42.02.png Klik på
Page: Aftale - Migrering
Migrering af aftaler Denne funktion muliggør migrering af eksisterende aftaler mellem services. Migreringen forudsætter, at den ’gamle’ serviceudbyder anmoder om migreringen af aftaler – og at den ’nye’ serviceudbyder godkender modtagelsen aftalerne med s
Home page: AftalePortal, AftaleJira og Brugerstyringsystem (LDAP)
Hvad er SDN? SDN står for Sundhedsdatanettet og er et sikret netværk til datakommunikation i den danske sundhedssektor. SDN giver den tilsluttede part adgang til et netværk, som gør det muligt både at udstille egne services og indgå aftaler om netværksmæ
Page: Aftaler
Aftaler er en essentiel del af AftalePortalen, hvor disse aftaler har til formål, at skabe juridiske bindende aftaler for services mellem forskellige organisationer. En aftales forløb kan ses i figuren til højre på siden, dette flow kører fra en anmodning
Page: Alle Funktioner
Page: Autorisation
Hvad er Autorisation Med autorisation i AftalePortal, betyder det at du har fået rettigheder til, at bruge et nyt rettighedsniveau i AftalePortal, for en anden organisation. Denne autorisation ville blive tildelt dig, af en organisations administrator (S

B

Page: Brug af AftalePortal som SDN-Admin
Som Administrator på AftalePortalen, kan du udføre følgende funktioner: Funktioner mod dig selv: Rette password Funktioner mod din og andre organisationer: Læse, rette og slette organisations informationer Læse, oprette, rette og slette klientinformatio
Page: Brug af AftalePortal som SDN-Org-Admin
Som Organisations Administrator på AftalePortalen, kan du udføre følgende funktioner: Funktioner mod dig selv: Rette password Funktioner mod din organisation: Rette organisations simple informationer, smokeping-, autorisation- og kontaktinformationer L
Page: Brug af AftalePortal som SDN-Org-ReadOnly
Som almindelig Bruger i en Organisation i AftalePortalen, kan du udføre følgende funktioner: Funktioner mod dig selv: Skifte password Funktioner mod din organisation: Læse eksisterende aftaler. Læse klientinformationer Læse kontaktinformationer Funktio
Page: Brug af AftalePortal som SDN-Org-Super
Som Super Bruger i AftalePortalen, kan du udføre følgende funktioner: Funktioner mod dig selv: Rette password Funktioner mod din organisation: Læse, oprette, rette og slette klientinformationer Oprette, rette og slette services Oprette, rette og afslu
Page: Brug af AftalePortal som SDN-ReadOnly
Som almindelig bruger i AftalePortalen, kan du udføre følgende funktioner: Funktioner mod dig selv: Skifte password Funktioner mod din og andre organisationer: Læse organisations informationer heriblandt router-, dns-, subnet-, tunnel-, smokeping- og au
Page: Brug af Brugerstyring (LDAP) som LDAP-Admin
Som super administrator på Brugerstyring (LDAP) kan du udføre følgende funktioner: Funktioner mod din og andre organisationer: Se, oprette, rette og slette attributter Se, oprette, rette og slette grupper Se, oprette, rette og slette brugere samt ændre p
Page: Brug af Brugerstyring (LDAP) som LDAP-Org-Admin
Som organisations administrator på Brugerstyring (LDAP) kan der udføres følgende funktioner: Funktioner mod din organisation: Se grupper Se, oprette, rette og slette brugere Tildele "Tildeling" markerede grupper til brugere
Page: Brug af Brugerstyring (LDAP) som LDAP-Org-User
Som bruger på Brugerstyring (LDAP) kan der udføres følgende funktioner: Funktioner mod din og andre organisationer: Se brugere
Page: Bruger - Benyt Autorisation
Funktionen "Benyt autorisation" giver brugeren mulighed for at arbejde i andre organisationer, end den brugeren tilhører. Læs mere om autorisation her: Autorisation Bemærk, Det er kun muligt at benytte autorisationsfunktionaliteten, hvis du har fået tilde
Page: Bruger - Drop Autorisation
Funktionen "Benyt autorisation" giver brugeren mulighed for at arbejde i andre organisationer, end den brugeren tilhører. Læs mere om autorisation her: Autorisation Bemærk, Det er kun muligt at benytte autorisationsfunktionaliteten, hvis du har fået tilde

C

D

Page: DNS-Siffiks - Rediger
DNS-Suffiks kan kun redigeres, hvis det ikke er i brug. Det vil sige, at hvis der under "status" står andet end "Ubrugt", kan det givne DNS-Suffiks ikke redigeres. Log ind i AftalePortalen Klik på "Organisationer" i topmenuen eller søg efter organisations
Page: DNS-Suffiks - Låse
Beskrivelse Ved et låst DNS-Suffiks forstås, at alle Service Endpoints oprettet med det givne DNS-Suffiks fortsætter uændret. Derimod kan der ved oprettelse af et nyt Service Endpoint i en Service ikke vælges det givne låste DNS-Suffiks under "Information
Page: DNS-Suffiks - Låse Op
Beskrivelse Ved et låst DNS-Suffiks forstås, at alle Service Endpoints oprettet med det givne DNS-Suffiks fortsætter uændret. Derimod kan der ved oprettelse af et nyt Service Endpoint i en Service ikke vælges det givne låste DNS-Suffiks under "Information
Page: DNS-Suffiks - Oprette
DNS-Suffiks bruges når der tilføjes et "Endpoint" under en service. DNS-Suffiks vil her optræde i dropdown-listen "Domæne" i vinduerne "Nyt Service Endpoint" og "Rediger Service Endpoint" Log ind i AftalePortalen Klik på "Organisationer" i topmenuen eller
Page: DNS-Suffiks - Slette
DNS-Suffiks kan kun slettes, hvis det ikke er i brug. Det vil sige, at hvis der under "status" står andet end "Ubrugt", kan det givne DNS-Suffiks ikke slettes. Log ind i AftalePortalen Klik på "Organisationer" i topmenuen eller søg efter organisationsnavn

E

F

G

Page: Gruppe - Oprette
Log ind i Brugerstyring (LDAP) Klik på "Grupper" i topmenuen og klik på "Opret Gruppe" i undermenuen Screen Shot 2018-05-17 at 14.18.10.png Vinduet "Ny Gruppe" åbnes. Screen Shot 2018-05-17 at 14.18.54.png På fanen "Gruppe Info" indtastes: Felt Værdi På
Page: Gruppe - Rediger
Log ind i Brugerstyring (LDAP) Klik på "Grupper" i topmenuen. Screen Shot 2018-05-17 at 14.22.57.png Fremsøg gruppen som skal redigeres og klik på linien for den pågældende gruppe eller klik på "Rediger". Screen Shot 2018-05-17 at 14.29.43.png Vinduet "Re
Page: Gruppe - Slette
Log ind i Brugerstyring (LDAP) Klik på "Grupper" i topmenuen. Screen Shot 2018-05-17 at 14.22.57.png Fremsøg den ønskede gruppe i listen og klik på linien eller på "Rediger". Screen Shot 2018-05-17 at 14.29.43.png Vinduet "Rediger Gruppe" åbnes. Screen Sh

H

Page: Hvordan virker AftaleJira
Dette dokument beskriver sagsstyringdelen i AftalePortalen. Til denne del bruges JIRA fra Atlassian https://www.atlassian.com/software/jira. Termer Nedenstående termer har samme betydning og kan blive brugt i flere sammenhænge i systemet. Sag = JIRA issue
Page: Hvordan virker AftalePortalen
AftalePortalen bygger på at aftalerne er elektronisk juridisk bindende aftale mellem klienten og servicens udbyderen i et givet tidsrum. For at logge ind i AftalePortal Log ind her: AftalePortal https://portal.aftalesystem.dk/ Når du logger ind skal du in

I

J

K

Page: Klient
Hvad er en Klient? En Klient er en entitet der er defineret ved et navn og et subset af IP Addresser liggende inden for en Organisationen Ip-Addresser En Klient giver mulighed for at styre tilgange til Services og lave en logisk opdeling af f.eks fysiske
Page: Klient - Oprette
Oprettelse af klient Log ind i AftalePortalen Klik på "Klienter" i top menuen. Klik på "Opret Klient" i undermenuen. Screen Shot 2018-05-18 at 13.40.04.png Vinduet "Ny Klient" åbnes. Screen Shot 2018-05-18 at 13.41.26.png På fanen "Information" udfyldes d
Page: Klient - Rediger
Rettelse af klient Log ind i AftalePortalen Klik på "Klienter" i top menuen Screen Shot 2018-05-18 at 13.51.58.png Fremsøg evt. den ønskede klient i listen ved hjælp af "Søgning" i venstre side Screen Shot 2018-05-18 at 13.53.34.png Klik på den ønskede kl
Page: Klient - Slette
Sletning af klient Log ind i AftalePortalen. Klik på "Klienter" i topmenuen. Screen Shot 2018-05-18 at 13.51.58.png Fremsøg evt. den ønskede klient i listen ved hjælp af "Søgning" i venstre side Screen Shot 2018-05-18 at 13.53.34.png Klik på den linien fo
Page: Kontakt-labels - Oprette
Log ind i AftalePortalen Vælgt "System" i topmenuen og klik på "Kontakt-labels" i dropdown menuen. Screen Shot 2018-05-23 at 13.29.50.png Klik på "Opret Kontakt-label" i undermenuen. Screen Shot 2018-05-23 at 13.30.31.png Vinduet "Ny Kontakt-label" åbnes.
Page: Kontakt-labels - Rediger
Log ind i AftalePortalen Vælg "System" i topmenuen og klik på "Kontakt-labels" i dropdown menuen. Screen Shot 2018-05-23 at 13.29.50.png Fremsøg den ønskede label evt. ved hjælp at søgeboksen. Screen Shot 2018-05-23 at 13.35.10.png Klik på linien for den
Page: Kontakt-labels - Slette
Log ind i AftalePortalen Vælg "System" i topmenuen og klik på "Kontakt-labels" i dropdown menuen. Screen Shot 2018-05-23 at 13.29.50.png Fremsøg den ønskede label evt. ved hjælp af søgeboksen. Screen Shot 2018-05-23 at 13.35.10.png Screen Shot 2018-05-23

L

Page: Læsevejledning
Denne læsevejledning er lavet for at få et bedre overblik over, hvordan Manualen er opbygget. For nemmere at kunne navigere rundt i manualen, er der i venstre side et "Page Tree". Dette træ gør det nemt at navigere rundt i manualen, uden man skal lede run

M

Page: Manual index

N

O

Page: Ordbog
ACL Access Control List. Dialogboks Ved udførelse af de fleste funktioner, fremkommer en dialogboks omkring emnet (klient, organisation etc) hvori der arbejdes. text1482.png Domain Domain er et entydigt navn, der er med til at definere endpoint for en ser
Page: Organisation - Oprette
Det er en nødvendighed at oprette Organisationen i Brugerstyring (LDAP) først, da denne senere vil optræde i en liste over uoprettede LDAP navne i AftalePortalen. Oprettelse af Organisation i Brugerstyring (LDAP) Log ind i Brugerstyring (LDAP) Klik på "Or
Page: Organisation - Rediger
Rettelse af organisation Log ind i AftalePortalen Klik på "Organisationer" i topmenuen eller søg efter organisationsnavnet i søgeboksen nedenunder. Screen Shot 2018-05-17 at 12.40.08.png Klik på den ønskede organisationen i listen eller på "Info" for at
Page: Organisation - Rediger Autorisation
Bemærk, det er kun muligt at redigere autorisationer, hvis du er medlem af "SDN-Admin" eller "SDN-Org-Admin". Log ind i AftalePortalen Klik på "Organisationer" i topmenuen. Screen Shot 2018-05-18 at 14.21.57.png Fremsøg evt. den ønskede organisation i lis
Page: Organisation - Slet Autorisation
Bemærk, det er kun muligt at slette autorisationer, hvis du er medlem af "SDN-Admin" eller "SDN-Org-Admin". Log ind i AftalePortalen Klik på "Organisationer" i topmenuen. Screen Shot 2018-05-18 at 14.21.57.png Fremsøg evt. den ønskede organisation i liste
Page: Organisation - Slette
Sletning af organisation Log ind i AftalePortalen. Klik på "Organisationer" i topmenuen eller søg efter organisationsnavnet i søgeboksen nedenunder. Screen Shot 2018-05-17 at 12.40.08.png Klik på den ønskede Organisation i listen eller på "Info" for at f
Page: Organisation - Tilføj Autorisation
Bemærk, det er kun muligt at oprette autorisationer, hvis du er medlem af "SDN-Admin" eller "SDN-Org-Admin". Log ind i AftalePortalen Klik på "Organisationer" i topmenuen. Screen Shot 2018-05-18 at 14.21.57.png Fremsøg evt. den ønskede organisation i list

P

Page: Person - Oprette
Du kan som "LDAP-Org-Admin" kun oprette brugere i din organisation. Du kan som "LDAP-Admin" oprette brugere for samtlige organisationer. Oprettelse af bruger Log ind i Brugerstyrings (LDAP) Klik på "Personer" i topmenuen. Klik på "Opret Person" i undermen
Page: Person - Rediger
Log ind i Brugerstyring (LDAP) Se en af de følgende vejledninger, alt efter hvilke brugerrettigheder du har. Hvis du er organisations admin med "LDAP-Org-Admin" rettigheder Klik på "Personer" i topmenuen. Screen Shot 2018-05-17 at 13.33.21.png Find bruge
Page: Person - Skift password
Denne sektion omhandler skift af password igennem AftalePortal og Confluence Rette eget password Via AftalePortal Log ind i AftalePortalen. I topmenuens brugermenu, vælg "Skift Adgangskode". Screen Shot 2018-05-17 at 13.19.15.png Herefter omdirigeres man
Page: Person - Slette
Sletning af bruger Log ind i Brugerstyring (LDAP) Du kan som "LDAP-Org-Admin" slette brugere i din egen organisation, med undtagelse af dig selv. Du kan som "LDAP-Admin" slette brugere for samtlige organisationer, med undtagelse af dig selv. Hvis du er "S
Page: Port Alias - Rediger
Oprette, slette og ændre portalias er forbeholdt SDN-Admins. Har du behov for at få tilføjet et port alias som ikke er på listen, så send en mail til sdn@medcom.dk mailto:sdn@medcom.dk med information om dit nye port alias. Rettelse af et port alias Log i
Page: Port Alias - Slette
Oprette, slette og ændre portalias er forbeholdt SDN-Admins. Har du behov for at få tilføjet et port alias som ikke er på listen, så send en mail til sdn@medcom.dk mailto:sdn@medcom.dk med information om dit nye port alias. Log ind i AftalePortalen Vælg p
Page: Portalias - Oprette
Oprette, slette og ændre portalias er forbeholdt SDN-Admins. Har du behov for at få tilføjet et port alias som ikke er på listen, så send en mail til sdn@medcom.dk mailto:sdn@medcom.dk med information om dit nye port alias. Oprettelse af Portalias Log ind

Q

R

Page: Rettigheder for AftalePortal
Herunder ses er en liste over de funktioner, der kan gennemføres i Aftalesystemet, for de forskellige rettighedsniveauer SDN-ReadOnly Læs om SDN-Readonly SDN-Org-ReadOnly Læs om SDN-Org-Readonly SDN-Org-Super Læs om SDN-Org-Super SDN-Org-Admin Læs om SDN-
Page: Rettigheder for Brugerstyring (LDAP)
Herunder ses en liste over de funktioner der kan gennemføres i Brugerstyring (LDAP) for de forskellige rettighedsniveauer LDAP Org User Læs om LDAP Org User LDAP Org Admin Læs om LDAP Org Admin LDAP Admin Læs om LDAP Admin
Page: Router - Oprette
Log ind i AftalePortalen Klik på "Organisationer" i topmenuen eller søg efter organisationsnavnet i søgeboksen nedenunder. Screen Shot 2018-05-17 at 12.40.08.png Klik på den ønskede organisationen i listen eller på "Info" for at få vist organisationen. Sc
Page: Router - Rediger
Log ind i AftalePortalen Klik på "Organisationer" i topmenuen eller søg efter organisationsnavnet i søgeboksen nedenunder. Screen Shot 2018-05-17 at 12.40.08.png Klik på den ønskede organisationen i listen eller på "Info" for at få vist organisationen. Sc
Page: Router - Slette
Log ind i AftalePortalen Klik på "Organisationer" i topmenuen eller søg efter organisationsnavnet i søgeboksen nedenunder. Screen Shot 2018-05-17 at 12.40.08.png Klik på den ønskede organisationen i listen eller på "Info" for at få vist organisationen. Sc

S

Page: Service - Låse
Beskrivelse Ved en låst service forstås, at alle godkendte aftaler på den givne service fortsætter uændret når servicen låses. Derimod kan der ikke anmodes om nye aftaler og godkendte aftaler som er ved at udløbe eller som er udløbet, kan ikke anmode og g
Page: Service - Låse op
Beskrivelse Ved en låst service forstås, at alle godkendte aftaler på den givne service fortsætter uændret når servicen låses. Derimod kan der ikke anmodes om nye aftaler og godkendte aftaler som er ved at udløbe eller som er udløbet, kan ikke anmode og g
Page: Service - Oprette
Log ind i AftalePortalen Klik på "Services" i topmenuen. Screen Shot 2018-05-22 at 10.48.46.png Klik på "Opret Service" i undermenuen. Screen Shot 2018-05-22 at 10.49.37.png Vinduet "Ny Service" åbnes. image2021-10-15_10-31-38.png Tilføjelse af Oplysninge
Page: Service - Rediger
Log ind i AftalePortalen Klik på "Services" i topmenuen. Screen Shot 2018-05-22 at 10.48.46.png Fremsøg den ønskede service vha. søgeboksen. Screen Shot 2018-05-22 at 12.16.30.png Klik på linien for den ønskede service eller klik på "Detajler". Screen Sho
Page: Service - Slette
Sletning af service Log ind i AftalePortalen Klik på "Services" i topmenuen. Screen Shot 2018-05-22 at 10.48.46.png Fremsøg den ønskede service vha. søgeboksen. Screen Shot 2018-05-22 at 12.16.30.png Klik på linien for den ønskede service eller klik på "D
Page: Services
Hvad er en Service? En service i AftalePortal sammenhæng, er en service som din eller andre organisationer tilbyder, som du eller andre brugere i AftalePortalen, kan anmode om at bruge. Denne service kan være i form af databaser, servere, webservere, osv,
Page: Servicevindue - Afslut og Nedlæg
Log ind i AftalePortalen Klik på "Services" i topmenuen. Screen Shot 2018-05-22 at 10.48.46.png Fremsøg den pågældende service ved at bruge søgeboksen. Screen Shot 2018-05-22 at 12.16.30.png Hvis den fremsøgte service har et planlagt eller aktivt service
Page: Servicevindue - Oprette
Log ind i AftalePortalen Klik på "Services" i topmenuen. Screen Shot 2018-05-22 at 10.48.46.png Der er nu to muligheder for at oprette et servicevindue, udvælge manuelt eller vælge alle i organisationen. Vælg enkeltvist Find den/de services der ønskes opr
Page: Servicevindue - Rediger
Log ind i AftalePortalen Klik på "Services" i topmenuen. Screen Shot 2018-05-22 at 10.48.46.png Fremsøg den pågældende service ved at bruge søgeboksen. Screen Shot 2018-05-22 at 12.16.30.png Hvis den fremsøgte service har et planlagt eller aktivt service
Page: Smokeping - Oprette
Log ind i AftalePortalen Klik på "Organisationer" i topmenuen eller søg efter organisationsnavnet i søgeboksen nedenunder. Screen Shot 2018-05-17 at 12.40.08.png Klik på den ønskede organisationen i listen eller på "Info" for at få vist organisationen. Sc
Page: Smokeping - Rediger
Log ind i AftalePortalen Klik på "Organisationer" i topmenuen eller søg efter organisationsnavnet i søgeboksen nedenunder. Screen Shot 2018-05-17 at 12.40.08.png Klik på den ønskede organisationen i listen eller på "Info" for at få vist organisationen. Sc
Page: Smokeping - Slette
Log ind i AftalePortalen Klik på "Organisationer" i topmenuen eller søg efter organisationsnavnet i søgeboksen nedenunder. Screen Shot 2018-05-17 at 12.40.08.png Klik på den ønskede organisationen i listen eller på "Info" for at få vist organisationen. Sc
Page: Subnet - Låse
Beskrivelse Ved et låst subnet forstås, at alle Service Endpoints oprettet med det givne Subnet fortsætter uændret. Derimod kan der ved oprettelse af et nyt Service Endpoint i en Service ikke vælges det givne låste subnet under "Information" fanen i vindu
Page: Subnet - Oprette
Log ind i AftalePortalen Klik på "Organisationer" i topmenuen eller søg efter organisationsnavnet i søgeboksen nedenunder. Screen Shot 2018-05-17 at 12.40.08.png Klik på den ønskede organisationen i listen eller på "Info" for at få vist organisationen. Sc
Page: Subnet - Rediger
Log ind i AftalePortalen Klik på "Organisationer" i topmenuen eller søg efter organisationsnavnet i søgeboksen nedenunder. Screen Shot 2018-05-17 at 12.40.08.png Klik på den ønskede organisationen i listen eller på "Info" for at få vist organisationen. Sc
Page: Subnet - Slette
Log ind i AftalePortalen Klik på "Organisationer" i topmenuen eller søg efter organisationsnavnet i søgeboksen nedenunder. Screen Shot 2018-05-17 at 12.40.08.png Klik på den ønskede organisationen i listen eller på "Info" for at få vist organisationen. Sc

T

Page: Tunnel - Oprette
Log ind i AftalePortalen Klik på "Organisationer" i topmenuen eller søg efter organisationsnavnet i søgeboksen nedenunder. Screen Shot 2018-05-17 at 12.40.08.png Klik på den ønskede organisationen i listen eller på "Info" for at få vist organisationen. Sc
Page: Tunnel - Rediger
Log ind i AftalePortalen Klik på "Organisationer" i topmenuen eller søg efter organisationsnavnet i søgeboksen nedenunder. Screen Shot 2018-05-17 at 12.40.08.png Klik på den ønskede organisationen i listen eller på "Info" for at få vist organisationen. Sc
Page: Tunnel - Slette
Log ind i AftalePortalen Klik på "Organisationer" i topmenuen eller søg efter organisationsnavnet i søgeboksen nedenunder. Screen Shot 2018-05-17 at 12.40.08.png Klik på den ønskede organisationen i listen eller på "Info" for at få vist organisationen. Sc

U

V

W

X

Y

Z

!@#$

  • No labels