Rettelse af klient


Log ind i AftalePortalen

Klik på "Klienter" i top menuen


Fremsøg evt. den ønskede klient i listen ved hjælp af "Søgning" i venstre side


Klik på den ønskede klient i listen eller på "Info".


Vinduet "Detaljer - Klient" åbnes.


Klik på "Rediger".

Vinduet "Rediger Klient" åbnes.


Lav dine rettelser, se evt. Klient - Oprette for at se feltbeskrivelser.

Klik på "Gem" for at gemme klienten