Oprettelse af klient

Log ind i AftalePortalen

Klik på "Klienter" i top menuen.

Klik på "Opret Klient" i undermenuen.


Vinduet "Ny Klient" åbnes.


På fanen "Information" udfyldes de nødvendig felter:

FeltVærdiPåkrævet
Klient-navnIndtast et navn der er repræsentativt for klientenJa
OrganisationVælg den organisation klienten skal oprettes på. Der er kun mulighed for at vælge mellem forskellige organisationer, hvis din rettigheder tillader dette.Ja
BeskrivelseIndtast en fyldestgørende beskrivelse af klienten. 
Intern BeskrivelseDet er muligt at lave en beskrivelse, der kun kan ses af brugere i organisationen 

Tilføjelse af IP-adresser

På fanen "IP-Adresser" i Klientvinduet.


Klik på "+ Tilføj" i IP-adresser kolonnen.

Vinduet "Ny IP-adresse/CIDR" åbnes.

Indtast følgende data:

FeltVærdiPåkrævet
SubnetVælg mellem de subnets der tilhører organisationenJa
IP Addresse eller CIDRIndtast den ønskede IP-Adresse eller range i CIDR format Ja


Når der vælges et subnet, autoudfyldes "IP-adresse eller CIDR" med den nærmeste IP-adresse. Der laves løbende beregninger af den indtastede "IP-adresse eller CIDR", om det overholder at være indeholdt i subnettet og dets network- og broadcast-adresse samt antal af IP-adresser.

Klik på "OK" for at overføre data til den bagvedliggende dialogboks i fanen "IP-adresser".

I kolonnen "IP-adresser" er det muligt at markere en tidligere tilføjet IP-adresse for enten at fjerne eller redigere denne vha. knapperne "Fjern" og "Rediger".

Der skal være tilknyttet minimum én IP-adresse til en Klient.


Tilføjelse af Kontakt

Klik på fanen "Kontakt" i Klientvinduet.


Klik på "+ Tilføj" i "Kontaktpersoner" kolonnen.

Vinduet "Ny Kontaktperson" åbnes.


Indtast følgende::

FeltVærdiPåkrævet
KontaktpersonKontaktperson fra listenja
Kontakt-labelsMængde af kontakt-labelsAfhængig af kontakt-label indstillingen for den givne Organisation.

Klik "OK" for at overføre kontaktinformationerne til det bagvedliggende vindue "Ny Klient" - ændringerne er først gemt i det øjeblik der trykkes "Gem" i Klientvinduet.

Der skal tilføjes minimum én Kontakt til Organisationen med de kontakt-labels som er påkrævet i Klienten.

Yderlige kontaktinformation

Yderligere kontaktinformation tilføjes ved at udfylde:

FeltVærdiPåkrævet
Yderligere kontaktinformationTekstbeskrivelse af kontaktinformation
Tilføj alle org. adminsBoolean, true = alle brugere i organisationen som har rollen Org. Admin tilføjes til kontaktlisten.

Klik på "Gem" for at gemme Klienten.