Hvad er en Klient?

En Klient er en entitet der er defineret ved et navn og et subset af IP Addresser liggende inden for en Organisationen Ip-Addresser

En Klient giver mulighed for at styre tilgange til Services og lave en logisk opdeling af f.eks fysiske eller logiske lokationer/enheder.

En Klient kan således dække en hel Organisation eller dele af den.


Klient som Administrator

Som Administrator, vil du kunne operette, redigere eller slette klienter for din organisation. Listen herunder viser guides til hvordan dette gøres: