DNS-Suffiks kan kun slettes, hvis det ikke er i brug. Det vil sige, at hvis der under "status" står andet end "Ubrugt", kan det givne DNS-Suffiks ikke slettes.

Log ind i AftalePortalen

Klik på "Organisationer" i topmenuen eller søg efter organisationsnavnet i søgeboksen nedenunder.


Klik på den ønskede organisationen i listen eller på "Info" for at få vist organisationen.


Vinduet "Detaljer - Organisation" åbnes.


Klik på "Rediger" for at åbne vinduet "Rediger Organisation".


Klik på fanen "DNS" i Organisationsvinduet. 


Klik på "Slet" ud for det ønskede DNS-Suffix, og klik på "Bekræft".


eller


Klik på "Rediger" ud for det øbskede DNS-Suffix.

Vinduet "Rediger DNS-Suffix" åbnes.


Klik på "Slet" ud for det ønskede DNS-Suffix, og klik på "Bekræft".