Migrering af aftaler

Denne funktion muliggør migrering af eksisterende aftaler mellem services.

Migreringen forudsætter, at den ’gamle’ serviceudbyder anmoder om migreringen af aftaler – og at den ’nye’ serviceudbyder godkender modtagelsen aftalerne med serviceaftagerne.

Efter migrering nedlægges aftalerne automatisk hos den ’gamle’ serviceudbyder.

Serviceaftagere modtager en notifikation om deres aftale er overført til en ny serviceudbyder, samt dennes nye SDN Ip og DNS oplysninger.


Serviceudbyder som skal migrere aftaler, logger ind i AftalePortalen.


Find den pågældende service som skal migreres og klik på ”Detaljer


Naviger til fanebladet ”Aftaler


Klik på knappen ”Rediger


Tryk på det lille tandhjulsikon/gearikon øverst til højre, herefter tryk på ”Migrer aftaler…


I dette vindue fremsøges den nye service, hvor aftalerne skal flyttes til.


Vælg den rette service og tryk ”Migrer aftaler


Der fremkommer et resumé af aftale migreringen.
Obs. Tryk ”Bekræft” hvis oplysningerne passer ellers ”Annuller


Når serviceejer har bekræftet migreringen, vil den nye serviceejer modtage besked herom.
Når aftaler er sat til migrering, låses den gamle service, så der ikke kan tegnes nye aftaler på denne.


Serviceudbyder som skal modtage aftalerne, logger ind i AftalePortalen


Den nye serviceudbyder vil se denne besked i AftalePortalen, her trykker man på linket i teksten


Herefter fremkommer detaljerne for denne service. Tryk på ”Rediger


Her godkendes migreringen af aftalerne ved at trykke på ”Godkend Migrering


Her bliver serviceudbyder præsenteret for et resumé af aftale migreringen.
Tryk ”Godkend” hvis aftalerne accepteres.