For at anmode om brug af en service, skal du enten have tildelt autorisation til dette fra en "SDN-Admin" eller som minimum være medlem af gruppen "SDN-Org-Super".

Oprettelse af aftale

Log ind i AftalePortalen.

Søg efter servicen ved at bruge "Søgning" fra fra topmenuen.


Herefter åbnes vinduet "Søgning".


Indtast dine søgekriterier og klik på "Søg".

Hvis dine søgekriterier finder resultater, vises de herefter i listen af søgeresultater:


Klik på linen i listen indeholdende den ønskede service eller på "Detajler" for at få vist servicen.

Vinduet "Detaljer - Service #ID" åbnes.


Klik på "Anmod om Aftale".

Vinduet "Anmod om Aftale" åbnes.


Vælg den klient fra dropdown feltet "Klient"


eller


klik på "+" umiddelbart til højre for "Klient" dropdown feltet for at vælge mere end én klient, hvorefter vinduet "Klienter i <organisation>" åbnes.

Markér med flueben de ønskede klienter og klik "Vælg" eller klik på "Vælg Alle" for at vælge alle klienter.


Du kan i begge tilfælde kun vælge klienter tilhørende din egen Organisation. Har du brug for at Anmode om en Aftale som en klient i en anden Organisation, skal dette gøres ved at du benytter autorisation. Læs her, hvordan autorisation benyttes Bruger - Benyt Autorisation.


Vælg en "Udløbsdato", enten ved at skrive den i formatet YYYY-MM-DD eller ved at klikke sig frem til den i Kalenderen. Default datoen sættes til 5 år ude i fremtiden.


Indtast evt. en beskrivelse i feltet "Beskrivelse".

Klik på "Anmod om aftale" og klik på "Bekræft" for at anmode serviceudbyderen om aftalen.


Serviceudbyderen vil herefter modtage information fra AftalePortalen omkring at der er anmodet om en aftale på den givne service, og det er efter op til Serviceudbyderen at vurdere om anmodningen skal godkendes eller afvises. Uanset Serviceudbyderens valg, bliver du notificeret via mail, når dette sker.