Hvad er SDN?

SDN står for Sundhedsdatanettet og er et sikret netværk til datakommunikation i den danske sundhedssektor. 

SDN giver den tilsluttede part adgang til et netværk, som gør det muligt både at udstille egne services og indgå aftaler om netværksmæssig adgang til andres services.

Hvad er aftalesystemet?

Adgangen til services reguleres teknisk og organisatorisk i aftalesystemet, hvori de tilsluttede parter opretter klienter, services og brugere - og hvor de tilsluttede parter gennem en kontrolleret proces indgår elektroniske aftaler om adgange til udstillede services.

Dette betyder også, at den tilsluttede part selv har ansvaret for forvaltningen og administrationen af egne services, aftaler, klienter og brugere.

Aftalesystemet består af:

  • AftaleDocs: Aftalesystemets forside, som er offentligt tilgængelig. Her findes bl.a. brugervejledninger, generel information om aftalesystemet og dokumentation
  • AftalePortal: Anvendes til at oprette og ajourføre services, klienter og aftaler
  • AftaleJira: Anvendes til at godkende aftaler
  • Brugerstyringsystem (LDAP): Anvendes til brugerstyring
  • Statistikmodul: Anvendes til visning af lokal trafikstatistik for de tilsluttede parter

Er du ny i aftalesystemet? 

Læs mere her:

AftalePortalen er opbygget efter roller. Det vil sige at alt efter hvilken rolle du har fået givet, kan du gøre forskellige ting i AftalePortalen. Herunder ses en liste, om hvilke roller der kan udføre hvilke funktioner.

I AftalePortalen kan du som bruger, oprette en anmodning om at få adgang til en specifik service i en anden organisation. Andre brugere kan ligeledes, oprette en anmodning om adgang til en service i den organisation, hvor du har rettigheder til at godkende.

For at kunne godkende eller anmode om brug af services, skal du have autorisation til, at gøre det fra din organisation. Læs mere om autorisation under mest anvendelige funktioner, klik Autorisation

Web-addresser

Support og hjælp

  • SDN-support
  • Henvendelse med spørgsmål til services, aftaler og klienter skal i udgangspunktet rettes til henholdsvis serviceudbyder eller klientorganisationer. MedCom kan kontaktes ved behov for afklaring.


SDN systemforvaltes af MedCom, som gennem et EU-udbud har indgået aftale med TDC NetDesign og Netic A/S som driftsoperatør.

AftalePortalen og SDN Brugerstyringssystem (LDAP) er driftet og udviklet af Netic A/S.

Personoplysninger i aftalesystemet

I aftalesystemet behandles og udstilles almindelige personoplysninger i form identifikationsoplysninger som navn, arbejdssted, mail og telefonnummer. Herudover behandles oplysninger om IP-adresser på services og klienter, beskrivelse af services og klienter, oplysning om aftaler og aftaleparter samt audit på brugerhandlinger i aftalesystemet.

Den initiale indsamling af personoplysninger og oprettelse i aftalesystemet er reguleret af tilslutningsaftalen for SDN, som er indgået mellem den tilsluttede part og MedCom.

MedCom er databehandler for behandlingen af personoplysningerne i aftalesystemet – og indgår databehandleraftaler med de tilsluttede parter og underdatabehandlere.

MedComs databeskyttelsespolitik


 

 Mest anvendelige funktioner

Her under ses en oversigt, over de mest almindelige funktioner. Under hver funktion, ville der være en guide til hvordan du som bruger, kan gøre:
Nyheder

Statistik på services og aftaler
Det er nu muligt at se statistik på services og aftaler i aftalesystemet.

Gå til siden: https://statistik.aftalesystem.dk og benyt din aftalesystemet brugernavn og kode.

Rettigheder baseret på: Revision: 11769

  • No labels