Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Hvad er SDN?

SDN står for Sundhedsdatanettet, som er et lukket og sikret netværk mellem organisationer i den danske sundhedssektor. SDN giver den enkelte organisation mulighed for at udstille services som andre organisationer kan bruge i en klient til service relation. Klient til service relationen etableres gennem indgåelse af en elektronisk aftale som er en kontrolleret proces der giver serviceudbyderen sikkerhed for hvem der har adgang til servicen og hvor længe.

Til styring af dette bruges Aftalesystemet som består af en AftalePortal en AftaleJira og et Brugerstyringsystem (LDAP).


SDN systemforvaltes af MedCom, som gennem et EU-udbud har indgået aftale med TDC NetDesign og Netic A/S som driftsoperatør.

AftalePortalen og SDN Brugerstyringssystem (LDAP) er driftet og udviklet af Netic A/S.

Er du ny til AftalePortalen? Så læs her:

Herunder vises en liste over hvad denne manual indeholder af information:


AftalePortalen er opbygget efter roller. Det vil sige at alt efter hvilken rolle du har fået givet, kan du gøre forskellige ting i AftalePortalen. Herunder ses en liste, om hvilke roller der kan udføre hvilken funktioner.

  • Rettigheder for AftalePortalen - Læs her
  • Rettigheder for Brugerstyringsystem (LDAP) - Læs her

I AftalePortalen kan du som bruger, oprette en anmodning om at få adgang til en specifik service i en organisation. Andre brugere kan ligeledes, oprette en anmodning om adgang til en service i den organisation, hvor du har rettigheder til at godkende.

For at kunne godkende eller anmode om brug af services, skal du have autorisation til, at gøre det fra din organisation. Læs mere om autorisation under mest anvendelige funktioner, klik Autorisation


Web Addresser:

AftalePortal: https://portal.aftalesystem.dk/

AftaleJira: https://jira.aftalesystem.dk/


Support og Hjælp

  • Manual index, klik her
  • En list over samtlige funktioner for SDN, klik her
  • Anden hjælp, læs mere her

   Mest anvendelige funktioner

Her under ses en oversigt, over de mest almindelige funktioner. Under hver funktion, ville der være en guide til hvordan du som bruger, kan gøre:Rettigheder baseret på: Revision: 11769

  • No labels